Wat bij een sportongeval

De Vlaamse Atletiekliga heeft een sportverzekering bij Ethias. Indien je tijdens de training of tijdens een wedstrijd een ernstig sportongeval oploopt, kan je best meteen een formulier voor de sportverzekering vragen.

Op onze eigen activiteiten kan je daarvoor terecht bij de trainers en onze clubsecretaris Annick Thys. Loop je het sportongeval op tijdens een wedstrijd of op een andere locatie, dan kan je daarvoor terecht op het wedstrijdsecretariaat ter plaatse. Kunnen die je niet helpen, dan kan je het formulier achteraf hier nog steeds downloaden. Verwittig ook steeds zo snel mogelijk je trainer of Annick.

Er zijn twee onderdelen die we nodig hebben om je aangifte correct in te kunnen dienen :

·    algemene informatie van het ongeval
·    het medisch attest van de behandelende geneesheer

De door jogger, atleet en/of ouders ingevulde algemene informatie en het door de behandelende geneesheer ingevulde medisch attest, moeten zo snel mogelijk op het clubsecretariaat bij Annick Thys bezorgd worden.

Na registratie van het ongeval ontvang je via de club een dossiernummer bij Ethias. Hou vanaf het sportongeval alle rekeningen netjes bij. Na de terugbetaling van de kosten door het ziekenfonds, stuur je de rekeningen op naar Ethias voor de afrekening (steeds het dossiernummer vermelden!).

Bij eventuele vragen kan je steeds contact opnemen met onze secretaris Annick Thys op training, telefonisch of via mail (sgol@val.be).

niet op tikken