Privacy verklaring

Privacy Policy


Dit document beschrijft de spelregels voor alle personen die toegang hebben tot
persoonsgegevens verzameld en beheerd onder de verantwoordelijkheid van Sgola
Boechout vzw.

 

De persoonsgegevens worden beheerd in de applicatie Alabus. De club deelt de gegevens
met de Vlaamse Atletiekliga (VAL). De VAL zorgt voor het beheer van de applicatie en de
technische GDPR-verplichtingen voor deze applicatie.
De persoonsgegevens worden door het secretariaat bewaard op een met paswoord
beveiligde computer dit voor de clubwerking en online boekhoudprogramma via dynamo
project.

 

Er wordt steeds discreet omgegaan met persoonsgegevens. Deze mogen niet worden
verspreid of bewaard buiten de grenzen aangegeven in de privacyverklaring van de club en
het register van gegevensverwerking.

 

Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven buiten de verwerkers en derden
beschreven in de privacy documentatie.

 

Operationeel gebruik van de persoonsgegevens binnen de club:

 • Alabus laat toe om makkelijk gegevens te exporteren. Gezien het
  operationeel voordeel is dit toegestaan voor de duur van de taak waarvoor
  deze gegevens noodzakelijk zijn. Na het beëindigen van de taak moeten de
  persoonsgegevens van de PC verwijderd worden.
 • Informatica-apparatuur waarmee toegang mogelijk is tot onze systemen
  waar persoonsgegevens worden bewaard of verwerkt mogen nooit
  onbewaakt worden achtergelaten. De toegang wordt steeds met een sterk
  paswoord afgeschermd.
 • Afgeschreven informatica-materiaal wordt steeds volledig blank gemaakt
  alvorens het de organisatie verlaat.
 • Papieren archieven met persoonsgegevens worden steeds achter slot
  bewaard.
 • Oude papieren archieven wordt vernietigd.

Rechten van betrokken personen

Recht op vergetelheid:
Wedstrijdresultaten behoren tot het “openbaar domein”: de persoonsgegevens die hieraan
verbonden zijn worden niet verwijderd indien men hierom zou vragen.
Voor andere toepassingen moet Sgola de VAL verwittigen om de gegevens van betrokken
persoon uit de database te schrappen.


De gegevens worden op volgende locaties bewaard:
Algemeen : Applicatie Alabus (gedeeld door VAL en clubs) gehost door MCSC met
datacenters in België. De GDPR-verplichtingen worden door de VAL bewaakt.

Toegang tot Alabus (software voor ledenbeheer): De club heeft toegang tot de gegevens
van de leden en gebruikt drie gebruikersprofielen (“club”, “kalender” en “read”).

Beeldmateriaal : digitaal en op papier worden bewaard bij de secretaris.

De club moet volgens de wetgeving niet beschikken over een DPO (Data Protection
Officer)

Bovenstaande tekst kan u ook in dit PDF document downloaden.

niet op tikken